���������������������

เรื่องประจำวัน

posted on 10 Nov 2011 01:49 by shotacon in Topic
การเปลี่ยนเแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา
 
บางครั้งอาจจะเร็วไปบ้าง
 
ช้าบ้าง
 
แต่อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลง
 
มีด้านที่ดี
 
และ
 
ด้านที่แย่ลง
 
เลือกที่จะเดินในทางที่ดี
 
สังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ  ^ ^